Tjänster

Hur ser processen ut?

Steg 1 - Information och behovsanalys

 

Det första steget i ett projekt är att ta reda på vad kunden vill ha. Då Easy LEDs koncept tillåter kunder att skräddarsy optiska lösningar så uppmuntrar vi våra kunder att vara kreativa och tänka på vad som är bäst för både miljön och verksamheten.

 

En öppen och ärlig konversation om vad Easy LED kan erbjuda förs med kunden och de olika alternativen läggs fram.

Något som är viktigt att veta om LED-belysning, som vi alltid påminner kunder om, är att man nödvändigtvis inte behöver ersätta mängden lux 1:1, då LED-ljus uppfattas som starkare kan ytterligare besparingar göras - om inte kunden har ett krav på högre ljusstyrka.

 

Underhållsschema, ungefärlig omgivningstemperatur året om och vad för verksamhet som ska föras är exempel på information som behövs för att kunna leverera den bästa lösningen på marknaden.

Steg 2 - ljusplanering och feedback

 

Med kundens krav noga utvärderade så använder vi mjukvaran DIALUX för att illustrera hur ljuset kommer att se ut om kunden skulle investera. Med .dwg-filer så håller vi nära kontakt med kunden och håller dem informerade om processen så att vi kan tillåta för ändringar eller förbättrinar i ljusplaneringen.

 

Kunden har naturligtvis alltid rätt, då de har en djupare förståelse på belysningens roll inom det utvalda projektet - men vi ser alltid till att presentera alternativ som kan hjälpa att uppnå ytterligare besparingar och optimera ljusberäkningen.

 

För bästa resultat så ska digitala ritningar användas, men eftersom många industribyggnader är uppförda långt innan den digitala åldern så kan ett besök på platsen krävas där vi tar referensfoton, beräkningar av dimensionerna och ljusmätningar för att kunna ge ett ordentligt förslag som kunden kan göra ett utbildat beslut med.

 

Steg 3 - LCC och genomförande

 

För de större och mer miljömedvetna företagen i det Svenska näringslivet så är investeringskostnaden försumbar så länge återbetalningstiden ligger på en acceptabel nivå (<5år).

 

Det som krävs för att göra en fullständig LCC är:

  • Antalet drifttimmar/år
  • Effekten/antalet samt info om armaturer av befintlig den belysningen
  • Underhållskostnad av den befintliga belysningen

 

Vi har även kontakt med rikstäckande installationsföretag som vi använder för att erbjuda kunden turn key-lösningar och ett helhetsperspektiv av installationen.

 

Som policy så återvänder vi alltid till projektet ett år efter installationsdatumet, för att studera ljusstyrkan och prestandan överlag med Konica Minolta-ljusmätare som är de bästa på marknaden, då många konventionella ljusmätare inte är optimerade för LED-ljuset.

Easy LED Partners

Copyright © All Rights Reserved